naglo-load

PATAKARAN SA PRIVACY

Huling Na-update: Mayo 2024

Paradigm Management Services, LLC at mga kaakibat at subsidiary nito, kabilang ang Foresight Medical, LLC, Adva Holdings, LLC, Encompass Specialty Network, LLC, Adva-Pac, LLC, Alaris Encore Minnesota, LLC, The Alaris Group, Inc., Encore Unlimited, LLC, Encore Alliance, LLC, HomeCare Connect, LLC, at Welvie, LLC. ("Paradigm", "kami", "kami" o "aming") ay iginagalang ang iyong privacy, at kami ay nakatuon sa pagpapaalam sa iyo kung paano kami mangolekta at gumamit ng personal na impormasyon. Ang patakaran sa privacy na ito ("Patakaran sa Privacy") ay nagpapaalam sa iyo ng aming mga kasanayan sa privacy, kung paano namin kinokolekta at ginagamit ang iyong impormasyon, kung kailan ito maaaring ibunyag, at kung paano mo mapapamahalaan ang personal na impormasyon tungkol sa iyo habang ina-access o ginagamit ang aming Website o ang aming mga serbisyo. Ang Patakaran sa Privacy na ito ay isang legal na kasunduan sa pagitan mo at ng Paradigm na nagsasaad ng mga materyal na tuntunin at kundisyon na namamahala sa iyong paggamit ng Website at o mga serbisyo. Sumasang-ayon ka sa Patakaran sa Privacy na ito sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa aming Website o pagsang-ayon na tanggapin ang aming mga serbisyo. KUNG HINDI KA SUMANG-AYON NA MAGALILIN NG PATAKARANG ITO, HUWAG GAMITIN ANG WEBSITE O AMING MGA SERBISYO.

Mangyaring maabisuhan na ang mga kasanayang inilalarawan sa Patakaran sa Pagkapribado na ito ay nalalapat lamang sa impormasyong nakalap online sa aming mga Website, sa pamamagitan ng paggamit mo ng aming mga serbisyo, o sa pamamagitan ng paggamit ng iyong insurer o tagapag-empleyo ng aming mga serbisyo kaugnay ng claim sa kompensasyon o pangangalagang medikal ng iyong manggagawa.

Ang Patakaran sa Privacy na ito ay isinama sa at napapailalim sa mga tuntunin ng paggamit ng Paradigm ("Mga Tuntunin") sa itaas. Ang mga naka-capitalize na termino na ginamit sa Patakaran sa Privacy na ito na hindi tinukoy ay may mga kahulugang itinakda sa Mga Tuntunin. Maaari kang mag-download ng kopya ng Patakaran sa Privacy na ito dito .

Mangyaring magkaroon ng kamalayan na ang Paradigm at lahat ng nauugnay na Serbisyo at system ay nakalagay sa mga server sa United States. Kung ikaw ay nasa labas ng United States, ang impormasyong kinokolekta namin (kabilang ang cookies) ay pinoproseso at iniimbak sa United States, na maaaring hindi nag-aalok ng parehong antas ng proteksyon sa privacy gaya ng bansa kung saan ka nakatira o isang mamamayan. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website at pagbibigay ng impormasyon sa amin AT paggamit ng ATING SERBISYO, pumapayag ka sa paglipat at pagproseso ng impormasyon sa United States.

ANG PARADIGMA AY MAAARING BAGAWA NG PANAHON AT SA KANILANG PAGPAPAHAYAG NITO ANG PATAKARAN NA ITO. KUNG MATERYAL NA BINAGO NG PARADIGM ANG PATAKARAN NA ITO, ISANG PAUNAWA ANG IPO-POST SA WEBSITE, KASAMA ANG NA-UPDATE NA PATAKARAN, AT ANG "HULING NA-UPDATE" NA PETSA SA ITAAS AY MABABAGO. ANG IYONG PATULOY NA PAGGAMIT NG WEBSITE O AMING MGA SERBISYO AY NANGANGAHULUGANG TINANGGAP MO ANG NA-UPDATE NA PATAKARAN. MALIBAN NAMING BIGYAN KA NAMIN NG TIYAK NA PAUNAWA, WALANG PAGBABAGO SA ATING PATAKARAN ANG MAGA-APPLY RETROACTIVELY.

Ang aming patakaran sa privacy ay simple: maliban sa isiniwalat sa Patakaran sa Privacy na ito, hindi kami magbebenta, magbabarter, mamigay o magrenta ng personal na impormasyon sa anumang ibang kumpanya.

1. Impormasyong Kinokolekta Namin

Personal na Impormasyon at Sensitibong Personal na Impormasyon

Nasa ibaba ang ilang halimbawa ng Personal na Impormasyon at Sensitibong Personal na Impormasyon na maaari naming kolektahin sa pamamagitan ng Website o sa pamamagitan ng aming pagbibigay ng mga serbisyo sa iyo o sa iyong tagapag-empleyo o insurer na may kaugnayan sa paghahabol sa kompensasyon o pangangalagang medikal ng iyong manggagawa. Maaaring may ilang overlap sa pagitan ng personal na impormasyon sa bawat kategorya:

 • Mga Identifier. Gaya ng totoong pangalan, alyas, postal address, natatanging personal na pagkakakilanlan, online na identifier, Internet Protocol address, email address, pangalan ng account, o iba pang katulad na pagkakakilanlan.
 • Mga Indibidwal na Tala. Mga kategorya ng personal na impormasyon na nakalista sa batas ng California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), gaya ng pangalan, lagda, pisikal na katangian o paglalarawan, address, numero ng telepono, lisensya sa pagmamaneho o numero ng kard ng pagkakakilanlan ng estado, numero ng patakaran sa insurance , edukasyon, trabaho, kasaysayan ng trabaho, impormasyong medikal, o impormasyon sa segurong pangkalusugan.

Maaaring kabilang sa Mga Indibidwal na Record ang sumusunod na Sensitibong Personal na Impormasyon: mga identifier ng gobyerno (social security, driver's license, o state identification card), o mail, email, o mga text message na hindi nakadirekta sa amin.

 • Mga Katangian ng Protektadong Pag-uuri. Gaya ng edad (40 taong gulang o mas matanda), lahi, kulay, ninuno, bansang pinagmulan, pagkamamamayan, relihiyon o paniniwala, marital status, kondisyong medikal, pisikal o mental na kapansanan, kasarian (kabilang ang kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, pagpapahayag ng kasarian, pagbubuntis o panganganak at mga kaugnay na kondisyong medikal), oryentasyong sekswal, katayuang beterano o militar, impormasyong genetic (kabilang ang genetic na impormasyon ng pamilya).

Maaaring kabilang sa mga Protektadong Katangian ng Klasipikasyon ang sumusunod na Sensitibong Personal na Impormasyon: pinagmulang lahi o etniko, relihiyon o pilosopikal na paniniwala, pagiging miyembro ng unyon, genetic data, kalusugan, buhay sa sex, o impormasyong sekswal na oryentasyon

 • Biometric na impormasyon. Gaya ng mga genetic, physiological, behavioral, at biological na katangian, o mga pattern ng aktibidad na ginagamit upang kumuha ng template o iba pang identifier o impormasyong nagpapakilala, gaya ng, lakad, o iba pang pisikal na pattern, at data ng pagtulog, kalusugan, o ehersisyo.

Maaaring kabilang sa Biometric Information ang sumusunod na Sensitibong Personal na Impormasyon: natatanging pagtukoy ng biometric na impormasyon.

 • Internet o iba pang katulad na aktibidad sa network. Gaya ng kasaysayan ng pagba-browse, kasaysayan ng paghahanap, impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng consumer sa isang website, application, o advertisement.
 • Data ng geolocation. Gaya ng pisikal na lokasyon o paggalaw.

Maaaring kabilang sa data ng geolocation ang sumusunod na Sensitibong Personal na Impormasyon: tumpak na geolocation.

 • Data ng pandama. Gaya ng audio, electronic, visual, o katulad na impormasyon.
 • Propesyonal o impormasyong may kaugnayan sa trabaho. Gaya ng kasalukuyan o nakaraang kasaysayan ng trabaho o mga pagsusuri sa pagganap.
 • Mga hinuha mula sa iba pang personal na impormasyon. Gaya ng profile na sumasalamin sa mga kagustuhan, katangian, sikolohikal na uso, predisposisyon, pag-uugali, saloobin, katalinuhan, kakayahan, at kakayahan ng isang tao.

2. Paano Kami Nangongolekta ng Impormasyon

Bilang pangkalahatang usapin, maaari mong i-browse ang Website nang hindi nagsusumite ng Personal na Impormasyon sa amin. Gayunpaman, mayroong ilang mga pangyayari kung saan maaari kang magbigay sa amin ng Personal na Impormasyon. Maaari kaming mangolekta ng Personal na Impormasyon kapag ikaw ay (a) nag-sign up upang makatanggap ng mga e-mail newsletter, e-mail alert, o email na alok mula sa amin; (b) humiling ng serbisyo sa customer o iba pang tulong; (c) magsumite ng form para makipag-ugnayan sa amin o magsumite ng referral form; (d) lumahok sa mga social media account na kinasasangkutan ng nilalaman o mga serbisyo ng Paradigm; (e) magparehistro para sa isang webinar o webinar replay; (f) gamitin ang alinman sa aming mga serbisyo, (g) ginagamit ng iyong insurer o tagapag-empleyo ang aming mga serbisyo kaugnay ng claim sa kompensasyon o pangangalagang medikal ng iyong manggagawa, o (f) boluntaryong personal na impormasyon sa amin sa anumang iba pang paraan.

Koleksyon ng Personal na Impormasyon Mula o Sa Pamamagitan ng Mga Social Media Site o Paggamit ng Iyong Social Media Login

Kapag nakipag-ugnayan ka sa anumang pahina ng Paradigm sa isang platform ng social media, tulad ng Facebook, Twitter, Google+, Tumblr, LinkedIn, YouTube, o Pinterest, kinokolekta namin ang personal na impormasyong ginawa mong available sa amin sa site na iyon, kasama ang iyong account ID o "hawakan." Susunod kami sa mga patakaran sa privacy ng kaukulang platform ng social media.

Koleksyon ng Iyong Pinagmulan na IP Address / Impormasyon ng Lokasyon

Kinokolekta at iniimbak namin ang pinagmulang IP address ng iyong Device, na maaaring ibunyag ang lokasyon ng iyong Device sa oras na i-access mo ang Website. Ang mga patalastas at ilang partikular na nilalaman ay nakadirekta sa iyo bilang resulta ng data na ito. Kung pinagana mo ang feature na iyon, maiimbak ang iyong kasalukuyang lokasyon upang maihatid sa iyo ang ilang partikular na content na nakatali sa iyong lokasyon. Kung pipiliin mong i-save ang iyong mga paghahanap na batay sa lokasyon sa iyong kasaysayan, iimbak namin ang naturang impormasyon sa aming mga server.

Koleksyon ng Personal na Impormasyon mula sa Iba Pang Mga Pinagmumulan

Nangongolekta din kami at nag-iimbak ng impormasyon tungkol sa iyo na natatanggap namin mula sa iba pang mga mapagkukunan (kabilang ang aming mga offline na pakikipag-ugnayan sa iyo), upang, bukod sa iba pang mga bagay, bigyang-daan kami na i-update at itama ang impormasyong nakapaloob sa aming database at upang mas mahusay na i-customize ang iyong karanasan sa Website . Maaari naming gamitin ang impormasyon mula sa isang bahagi ng Website sa iba pang mga bahagi ng Website, at maaari naming pagsamahin ang impormasyong nakalap mula sa maraming bahagi ng Website sa isang solong talaan ng customer.

Maaari naming iugnay ang magkakaibang uri ng impormasyon o i-link ang impormasyon sa Personal na Impormasyon. Kung direkta o hindi direktang kinikilala ng naka-link na impormasyon ang isang indibidwal na tao, tinatrato namin ang naka-link na impormasyon bilang Personal na Impormasyon. Sa Patakaran sa Privacy na ito, ang "pagproseso" ng Personal na Impormasyon ay nangangahulugang magsagawa ng anumang operasyon sa Personal na Impormasyon, sa pamamagitan man o hindi sa pamamagitan ng awtomatikong paraan, tulad ng pagkolekta, pag-record, pag-aayos, pag-iimbak, pag-aangkop, paggamit, pagsisiwalat, pagsasama-sama, pagbubura o pagsira. Kung saan kailangan naming mangolekta ng Personal na Impormasyon ayon sa batas, o sa ilalim ng mga tuntunin ng kontrata sa pagitan namin at hindi mo ibinibigay ang data na iyon kapag hiniling, maaaring hindi namin magawa ang kontratang mayroon kami o sinusubukan naming pasukin sa iyo o sa iyong insurer o employer (halimbawa, para bigyan ka ng mga serbisyo o produkto o Website). Sa kasong ito, maaaring kailanganin naming kanselahin ang isang produkto o serbisyo na kasama mo o ng iyong insurer o employer ngunit aabisuhan ka namin kung ito ang sitwasyon.

3. Cookies at Katulad na Teknolohiya

Tulad ng maraming website, gumagamit kami ng "Cookies", na mga maliliit na text file na nakaimbak sa iyong Device kapag binisita mo ang ilang partikular na online na page na nagtatala ng iyong mga kagustuhan at pagkilos. Gumagamit kami ng Cookies upang subaybayan ang paggamit ng aming Website at mga online na serbisyo. Gumagamit din kami ng Cookies upang subaybayan ang trapiko, pagbutihin ang Website at gawing mas madali o mas may-katuturan para sa iyong paggamit.

Sa partikular, ang aming Website ay gumagamit ng Google Analytics, isang serbisyo sa pagsusuri sa web ng Google Inc. ("Google"). Gumagamit ang Google Analytics ng Cookies, na nangongolekta ng impormasyon tungkol sa iyong paggamit sa Website (kabilang ang iyong IP address), na ipinadala sa isang server ng Google sa United States at naka-imbak doon. Gagamitin ng Google ang impormasyong ito upang suriin ang iyong paggamit ng Website, upang maghanda ng mga ulat sa mga aktibidad ng Website para sa amin, at upang magsagawa ng mga karagdagang serbisyo na kinasasangkutan ng paggamit ng Website at Internet. Ibibigay ng Google ang impormasyong ito sa mga third party, hangga't ito ay legal na itinakda. Maaaring hindi ikonekta ng Google ang iyong IP address sa ibang data ng Google. Sa pamamagitan ng paggamit sa aming Website, ipinapahayag mo na sumasang-ayon ka sa pagproseso ng data na nakuha tungkol sa iyo ng Google sa paraang inilarawan sa itaas, at para sa layunin tulad ng nakasaad.

Mga Cookies na Itinakda ng Mga Third Party na Site

Upang mapahusay ang aming nilalaman at upang makapaghatid ng mas mahusay na karanasan sa online para sa aming mga user, minsan ay nag-e-embed kami ng mga larawan at video mula sa ibang mga website sa Website. Kasalukuyan naming ginagamit at maaaring sa hinaharap ay gumamit ng nilalaman mula sa mga website tulad ng Facebook, LinkedIn at Twitter. Maaaring iharap sa iyo ang Cookies mula sa mga third-party na website na ito. Pakitandaan na hindi namin kinokontrol ang Cookies na ito. Ang mga kasanayan sa privacy ng mga third party na ito ay pamamahalaan ng sariling mga pahayag o patakaran sa privacy ng mga third party. Hindi kami mananagot para sa seguridad o privacy ng anumang impormasyong nakolekta ng mga third party na ito, gamit ang cookies o iba pang paraan. Dapat mong kumonsulta at suriin ang nauugnay na pahayag o patakaran sa privacy ng third-party para sa impormasyon sa kung paano ginagamit ang cookies na ito at kung paano mo makokontrol ang mga ito.

Iba pang Katulad na Teknolohiya

Ang mga web page ng paradigm ay maaaring gumamit ng iba pang mga teknolohiya tulad ng mga web beacon upang tumulong sa paghahatid ng cookies sa Website at bilangin ang mga user na bumisita sa mga website na iyon. Maaari rin naming isama ang mga web beacon sa aming mga pang-promosyon na email na mensahe o newsletter upang matukoy kung bubuksan mo at kikilos ang mga ito pati na rin para sa mga layuning pang-istatistika.

Bilang karagdagan sa mga karaniwang cookies at web beacon, ang Website ay maaari ding gumamit ng iba pang katulad na teknolohiya upang mag-imbak at magbasa ng mga file ng data sa iyong computer. Karaniwang ginagawa ito upang mapanatili ang iyong mga kagustuhan o upang mapabuti ang bilis at pagganap sa pamamagitan ng pag-iimbak ng ilang partikular na file nang lokal.

Paano Kontrolin at Tanggalin ang Cookies

May kakayahan kang tanggapin o tanggihan ang Cookies, kahit na ang paggawa nito ay maaaring magresulta sa ilang mga tampok ng Website na hindi gumagana ayon sa disenyo. Para sa karagdagang impormasyon sa Cookies at kung paano i-disable ang mga ito, maaari mong konsultahin ang impormasyong ibinigay ng Interactive Advertising Bureau sa www.allaboutcookies.org.

Gumagamit din ang aming Website ng cookies ng third-party para sa proteksyon ng seguridad sa web. Ang mga cookies na ito ay kinakailangang cookies na hindi maaaring hindi paganahin at kinakailangan upang magamit ang aming website.

Huwag Subaybayan: Ang ilang mga web browser (kabilang ang Safari, Internet Explorer, Firefox at Chrome) ay nagsasama ng isang "Huwag Subaybayan" ("DNT") o katulad na tampok na nagpapahiwatig sa mga website na ang isang user ay hindi gustong magkaroon ng kanyang online na aktibidad at sinusubaybayan ang pag-uugali. Kung ang isang website na tumutugon sa isang partikular na signal ng DNT ay nakatanggap ng signal ng DNT, maaaring harangan ng browser ang website na iyon mula sa pagkolekta ng ilang partikular na impormasyon tungkol sa user ng browser. Hindi lahat ng browser ay nag-aalok ng opsyong DNT at hindi pa pare-pareho ang mga signal ng DNT. Para sa kadahilanang ito, maraming mga operator ng website, kabilang ang Paradigm, ay hindi tumutugon sa mga signal ng DNT.

4. Privacy ng mga Bata

Ang aming Website ay hindi nakadirekta sa mga batang wala pang 13 taong gulang, at hindi namin sinasadyang nangongolekta ng Personal na Impormasyon mula sa mga batang wala pang 13 taong gulang. Kung ikaw ay wala pang 13 taong gulang, hindi mo dapat gamitin ang Website na ito, at sa anumang pagkakataon dapat kang magpadala ng impormasyon tungkol sa iyong sarili sa amin nang hindi nagbibigay sa amin ng pahintulot mula sa iyong mga magulang o legal na tagapag-alaga. Kung nalaman namin na nakatanggap kami ng personal na impormasyon mula sa isang bisitang wala pang 13 taong gulang sa site at wala kaming pahintulot ng magulang o legal na pahintulot ng tagapag-alaga, tatanggalin namin ang impormasyon mula sa aming mga talaan.

Mga Menor de edad ng California: Kung ikaw ay residente ng California na wala pang 18 taong gulang at hindi mo magawang alisin ang nilalamang available sa publiko na isinumite mo sa amin, maaari kang humiling ng pagtanggal sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa: compliance@paradigmcorp.com. Kapag humihiling ng pag-alis, dapat kang maging tiyak tungkol sa impormasyong gusto mong alisin at bigyan kami ng partikular na impormasyon, gaya ng URL para sa bawat pahina kung saan inilagay ang impormasyon, upang mahanap namin ito. Hindi kami kinakailangang mag-alis ng anumang nilalaman o impormasyon na: (1) ang batas ng pederal o estado ay nangangailangan sa amin o ng isang ikatlong partido na panatilihin; (2) ay hindi mo nai-post; (3) ay hindi nagpapakilala upang hindi ka makilala; (4) hindi mo sinusunod ang aming mga tagubilin para sa pag-alis o paghiling ng pag-alis; o (5) nakatanggap ka ng kabayaran o iba pang pagsasaalang-alang para sa pagbibigay ng nilalaman o impormasyon. Ang pag-alis ng iyong nilalaman o impormasyon mula sa Serbisyo ay hindi nagsisiguro ng kumpleto o komprehensibong pag-alis ng nilalaman o impormasyong iyon mula sa aming mga system o sa mga system ng aming mga service provider. Hindi namin kinakailangan na tanggalin ang nilalaman o impormasyong nai-post mo; ang aming mga obligasyon sa ilalim ng batas ng California ay nasisiyahan hangga't hindi namin nakikilala ang nilalaman o impormasyon o ginagawa itong hindi nakikita ng ibang mga gumagamit at ng publiko.

5. Paano Namin Gumamit ng Impormasyon

Gagamitin lang namin ang Personal na Impormasyon kapag pinahihintulutan kami ng batas. Kadalasan, gagamitin namin ang Personal na Impormasyon sa mga sumusunod na sitwasyon.

 • Upang bigyan ka ng mga serbisyo sa pamamahala ng kaso, o alinman sa aming mga serbisyo, na maaaring mangailangan sa amin na ibigay ang iyong impormasyon sa iyong mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, tagapag-empleyo, insurer, o iba pang mga partido o vendor na kasangkot sa paghahabol sa kabayaran ng iyong manggagawa o sa iyong pangangalagang medikal.
 • Upang ibigay sa iyong tagapag-empleyo o insurer ang aming mga serbisyo na may kaugnayan sa paghahabol sa kompensasyon o pangangalagang medikal ng iyong manggagawa.
 • Kung saan kailangan naming gawin ang kontrata na papasukin namin o pinasok namin sa iyo o sa iyong insurer.
 • Kung saan ito ay kinakailangan para sa aming mga lehitimong interes (o sa isang ikatlong partido), at ang iyong mga interes at pangunahing mga karapatan ay hindi nagpapawalang-bisa sa mga interes na iyon.
 • Kung saan kailangan nating sumunod sa isang legal o regulasyong obligasyon.

Gagamitin lang namin ang Personal na Impormasyon para sa mga layunin kung saan namin ito kinolekta, maliban kung makatuwirang isaalang-alang namin na kailangan namin itong gamitin para sa ibang dahilan at ang kadahilanang iyon ay tugma sa orihinal na layunin. Kung kailangan naming gumamit ng Personal na Impormasyon tungkol sa iyo para sa isang hindi nauugnay na layunin, aabisuhan ka namin at ipapaliwanag namin ang legal na batayan na nagpapahintulot sa amin na gawin ito. Pakitandaan na maaari naming iproseso ang Personal na Impormasyon nang hindi mo nalalaman o pahintulot, bilang pagsunod sa mga panuntunan sa itaas, kung saan ito ay kinakailangan o pinahihintulutan ng batas.

Gumagamit ang Paradigm ng impormasyong nakolekta para sa mga sumusunod na layunin batay sa aming mga lehitimong interes :

 • Upang ibigay ang aming mga serbisyo sa iyo o sa iyong tagapag-empleyo o insurer kaugnay ng paghahabol sa kompensasyon o pangangalagang medikal ng iyong manggagawa;
 • Upang makipag-usap sa iyo;
 • Upang pangasiwaan at protektahan ang aming negosyo at ang Website kabilang ang pag-troubleshoot, pagsusuri ng data, seguridad, pagsubok, pagpapanatili ng system, suporta, pag-uulat, teknikal na pag-andar, pagho-host ng data, at sa konteksto ng isang reorganisasyon ng negosyo o pagsasanay sa muling pagsasaayos ng grupo;
 • Upang maiwasan at imbestigahan ang pandaraya at iba pang maling paggamit;
 • Upang maghatid ng may-katuturang nilalaman ng website sa iyo at sukatin o maunawaan ang pagiging epektibo ng advertising na inihahatid namin sa iyo;
 • Upang gumamit ng data analytics upang mapabuti ang aming Website, mga produkto/serbisyo, marketing, mga relasyon sa kliyente at mga karanasan;
 • Upang magsagawa ng istatistikal, demograpiko, at pagsusuri sa marketing ng mga gumagamit ng Website; o
 • Upang gumawa ng mga mungkahi at rekomendasyon sa iyo tungkol sa mga produkto o Website na maaaring maging interesado sa iyo.

Ginagamit din namin ang Personal na Impormasyon kapag kinakailangan para sa pagganap ng isang kontrata sa mga sumusunod na konteksto:

 • Upang bigyan ka ng mga serbisyong hiniling mo o ng iyong insurer o ng iyong employer, kasama ang Website;
 • Upang i-set up at mapanatili ang iyong account sa amin;
 • Upang pamahalaan ang aming relasyon sa iyo na kinabibilangan ng:
  • Pag-abiso sa iyo tungkol sa mga pagbabago sa aming mga tuntunin o patakaran sa privacy
  • Hinihiling sa iyo na mag-iwan ng pagsusuri o kumuha ng survey
  • Pagsagot sa iyong mga katanungan at katanungan

Maaari rin kaming gumamit ng Personal na Impormasyon kung kinakailangan upang sumunod sa mga legal na obligasyon .

6. Paano Kami Nagbabahagi ng Impormasyon

Maliban sa isiniwalat sa Patakaran sa Privacy na ito, hindi kami magbabahagi ng Personal na Impormasyon sa mga kumpanya ng third-party para sa kanilang sariling komersyal o paggamit sa marketing nang wala ang iyong paunang pahintulot, at ibubunyag namin ang Personal na Impormasyon sa mga ikatlong partido kung (a) magbibigay ka ng nakasulat o elektronikong pahintulot nang maaga, o (b) kami ay pinahihintulutan o kinakailangan sa ilalim ng pederal o naaangkop na batas ng estado. Ang pederal na batas ay nagpapahintulot sa amin na ibunyag ang Personal na Impormasyon sa mga ikatlong partido kapag kinakailangan upang ibigay ang aming mga serbisyo o pag-uugali o aktibidad ng negosyo, kapag kinakailangan ng batas o legal na proseso, o para sa mailing list o iba pang mga layunin (maliban kung tututol ka sa naturang paggamit nang maaga).

Upang magbigay ng mga serbisyo at maisagawa ang aming mga aktibidad sa negosyo, may ilang partikular na awtorisadong tao na may access sa iyong impormasyon, kabilang ang aming mga empleyado, entity na kaakibat sa pamamagitan ng karaniwang pagmamay-ari o kontrol sa Paradigm, at mga ikatlong partido na nagbibigay at/o sumusuporta sa aming probisyon ng mga serbisyo. Ang dalas ng mga pagsisiwalat ay nag-iiba ayon sa mga pangangailangan ng negosyo, at maaaring may kasamang access sa regular na batayan.

Maaari kaming magbahagi ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng pagsisiwalat nito sa isang third-party para sa layunin ng negosyo, kabilang ang sumusunod:

 • Upang magbigay ng pamamahala sa kaso o iba pang mga serbisyo sa iyo;
 • Upang magbigay ng mga serbisyo sa iyong insurer o iyong tagapag-empleyo na may kaugnayan sa paghahabol sa kompensasyon ng iyong manggagawa o pangangalagang medikal;
 • Upang i-audit ang aming mga pakikipag-ugnayan sa iyo upang sukatin ang pagiging epektibo ng aming mga produkto, serbisyo, at Website;
 • Upang matukoy ang mga isyu at ayusin ang aming Website;
 • Upang ibigay ang Website, tulad ng serbisyo sa customer, na aming isinasagawa o hinihikayat ang mga service provider upang isagawa sa ngalan namin;
 • Para sa pananaliksik at pagpapaunlad;
 • Upang isulong ang aming mga layunin sa negosyo, kabilang ang pag-advertise ng aming mga produkto at Website; at
 • Para sa kalidad ng kasiguruhan.

Bilang bahagi ng mga aktibidad ng negosyo nito, kung ang Paradigm ay pumasok sa isang merger, acquisition, o pagbebenta ng lahat o isang bahagi ng aming mga asset, maaaring ilipat ng Paradigm ang Personal na Impormasyon bilang bahagi ng transaksyon.

Maaari rin naming gamitin o ibunyag ang Personal na Impormasyon kung kinakailangan na gawin ito ng batas o sa paniniwalang may mabuting pananampalataya na ang naturang aksyon ay kinakailangan upang (a) sumunod sa naaangkop na batas o sumunod sa legal na prosesong inihain sa amin o sa Website; (b) protektahan at ipagtanggol ang aming mga karapatan o ari-arian, ang Website o aming mga user; (c) tuklasin, pigilan, at usigin ang nakakapinsala, mapanlinlang, o ilegal na aktibidad; at (d) kumilos sa ilalim ng mga pangyayaring pang-emergency upang protektahan ang personal na kaligtasan namin, aming mga kaakibat, ahente, o mga gumagamit ng Website o ng publiko. Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay maaaring, sa pamamagitan ng utos ng korte ng pederal o estado at nang walang abiso sa iyo, makakuha ng karapatang mag-install ng device na sumusubaybay sa paggamit ng iyong internet at email.

Kung na-access mo ang Paradigm gamit o sa pamamagitan ng isang serbisyo sa social networking o habang naka-log in sa naturang social medial platform, ang Paradigm at ang serbisyong iyon ay nagbabahagi ng ilang partikular na impormasyon tungkol sa iyo at sa iyong mga aktibidad, kabilang ang iyong IP Address at na binisita mo ang aming Website. Magbabahagi kami ng impormasyon tungkol sa iyong mga aktibidad, kabilang ang iyong tinitingnan sa Website, sa platform ng social media at sa mga gumagamit nito.

7. Seguridad at Pagpapanatili ng Personal na Impormasyon

Ang Personal na Impormasyong ibinigay sa loob ng konteksto ng aming mga alok ng serbisyo ay protektado ng mga teknikal na sistema ng seguridad. Habang gumagamit kami ng mga makatwirang pagsisikap upang pangalagaan ang pagiging kompidensiyal ng iyong impormasyon, hindi kami mananagot para sa pagsisiwalat ng anumang impormasyon dahil sa mga pagkakamali sa paghahatid o hindi awtorisadong pagkilos ng mga ikatlong partido. Walang sistema ng pag-iimbak ng data o paraan ng paghahatid ang garantisadong 100% secure, at bilang resulta, hindi namin magagarantiya ang seguridad ng anumang impormasyon na maaari mong ibigay. Kung nalaman ng Paradigm ang isang paglabag sa seguridad, maaari naming subukang ipaalam sa iyo upang makagawa ka ng naaangkop na mga hakbang sa proteksyon.

Pinapanatili namin ang Personal na Impormasyon sa makikilalang anyo lamang hangga't kinakailangan upang matupad ang mga layunin kung saan ibinigay ang Personal na Impormasyon sa Paradigm o, kung mas matagal, upang sumunod sa mga legal na obligasyon, upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan, upang ipatupad ang mga kasunduan at katulad na mahahalagang layunin. Upang matukoy ang naaangkop na panahon ng pagpapanatili para sa Personal na Impormasyon, isinasaalang-alang namin ang halaga, katangian, at pagiging sensitibo ng Personal na Impormasyon, ang potensyal na panganib ng pinsala mula sa hindi awtorisadong paggamit o pagsisiwalat ng Personal na Impormasyon, ang mga layunin kung saan namin pinoproseso ang Personal na Impormasyon at kung maaari naming makamit ang mga layuning iyon sa pamamagitan ng iba pang paraan, at ang mga naaangkop na legal na kinakailangan.

8. Ang Iyong Obligasyon na Panatilihing Secure ang Mga Karapatan sa Pag-access

Nangangako kang magbibigay ng totoo, tumpak, kasalukuyan at kumpletong impormasyon tungkol sa iyong sarili kapag nakikipag-ugnayan ka sa Paradigm o sa aming mga ahente. Kung nagbibigay ka ng anumang impormasyon na hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan o hindi kumpleto, o ang Paradigm ay may makatwirang mga batayan upang maghinala na ang naturang impormasyon ay hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan o hindi kumpleto, ang Paradigm ay may karapatang tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan o hinaharap na paggamit ng ang Website (o anumang bahagi nito).

9. Paano Mag-opt-Out sa Pagbabahagi ng Personal na Impormasyon; Paano Itama ang Personal na Impormasyon

Palagi kang maaaring mag-opt-out sa pagtanggap ng mga hinaharap na e-mail na mensahe at mga newsletter. Ang Paradigm ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong mag-opt out sa pagtanggap ng mga komunikasyon mula sa amin sa punto kung saan humihiling kami ng impormasyon tungkol sa iyo. Upang alisin ang Personal na Impormasyon tungkol sa iyo mula sa aming database, upang hindi makatanggap ng mga komunikasyon sa hinaharap o upang hindi na makatanggap ng mga serbisyo mula sa amin, magpadala ng email sa compliance@paradigmcorp.com na may salitang "alisin" sa linya ng paksa.

Pinahihintulutan ka rin ng Paradigm na i-access ang tama, o i-update ang Personal na Impormasyon na dati mong ibinigay sa amin. Upang gawin ito, magpadala ng email sa compliance@paradigmcorp.com na nagsasaad ng impormasyong nais mong i-access, itama, o i-update. Ang mga residente ng ilang hurisdiksyon ay maaaring magkaroon ng mga karagdagang karapatan tungkol sa Personal na Impormasyon (tingnan ang Seksyon 10 sa ibaba).

10. Karagdagang Mga Karapatan at Pagbubunyag ng Estado para sa mga Residente ng California (Iyong Mga Karapatan sa Pagkapribado sa California)

Nalalapat ang sumusunod na seksyon sa mga indibidwal na naninirahan sa mga partikular na hurisdiksyon na nagbibigay ng karagdagang mga karapatan sa privacy.

Pangongolekta ng Data – Karapatang Malaman

Sa huling labindalawang (12) buwan ay maaaring nakolekta namin ang mga kategorya ng personal na impormasyon tulad ng inilarawan sa Seksyon 1 – "Impormasyon na Kinokolekta Namin" sa itaas.

Paggamit ng Personal na Impormasyon

Maaari naming gamitin o ibunyag ang personal na impormasyong kinokolekta namin para sa isa o higit pa sa mga layunin ng negosyo na nakasaad sa Seksyon 5 – "Paano Namin Gumamit ng Impormasyon" sa itaas.

Hindi kami mangongolekta ng mga karagdagang kategorya ng personal na impormasyon o gagamitin ang personal na impormasyong nakolekta namin para sa mga layuning may malaking pagkakaiba, hindi nauugnay, o hindi tugma nang hindi nagbibigay sa iyo ng abiso.

Pagbabahagi ng Personal na Impormasyon

Maaari naming ibunyag ang personal na impormasyon sa isang third party para sa layunin ng negosyo. Kapag nagbubunyag kami ng personal na impormasyon para sa layunin ng negosyo, naglalagay kami ng kontrata na naglalarawan sa layunin at hinihiling sa tatanggap na panatilihing kumpidensyal ang personal na impormasyong iyon at huwag gamitin ito para sa anumang layunin maliban sa pagsasagawa ng kontrata. Nagbabahagi kami ng personal na impormasyon sa mga kategorya ng mga third party na nakalista sa Seksyon 6 – "Paano Kami Nagbabahagi ng Impormasyon" sa itaas.

Sa nakaraang labindalawang (12) buwan, isiniwalat namin ang mga sumusunod na kategorya ng personal na impormasyon para sa layunin ng negosyo:

 • Mga Identifier at Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
 • Mga Kategorya ng Personal na Impormasyon
 • Komersyal na Impormasyon at Kaugnay na Impormasyon sa Transaksyon
 • Impormasyon sa kagustuhan sa pakikipag-ugnayan
 • Mga Protektadong Katangian ng Pag-uuri at Impormasyon sa Profile ng Account
 • Sensory Data at Impormasyon na Ibinabahagi Mo Sa Mga Komunikasyon at Pakikipag-ugnayan Sa Amin
 • Data ng Lokasyon o Geolocation
 • Internet o Iba Pang Katulad na Network, Pagba-browse, at Aktibidad sa Device
 • Mga hinuha

Hindi kami nagbebenta ng personal na impormasyon. Kung sakaling magbenta kami ng anumang personal na impormasyon, ia-update namin ang Patakaran sa Privacy na ito upang ilista ang mga kategorya ng personal na impormasyon ng mga mamimili na ibinebenta.

Iyong Mga Karapatan at Pagpipilian

Ang ilang partikular na batas ng estado, kabilang ang California Consumer Privacy Act (CCPA), ay maaaring magbigay sa mga residente ng mga partikular na karapatan tungkol sa kanilang personal na impormasyon bilang karagdagan sa mga nabanggit sa itaas. Inilalarawan ng seksyong ito ang mga karapatan na maaaring mayroon ka at ipinapaliwanag kung paano gamitin ang mga karapatang iyon.

Karapatang Mag-access ng Tukoy na Impormasyon at Karapatan sa Portability ng Data. May karapatan kang humiling na ibunyag namin ang ilang impormasyon sa iyo tungkol sa aming pagkolekta at paggamit ng personal na impormasyon sa nakalipas na labindalawang (12) buwan. Sa sandaling matanggap at makumpirma namin ang iyong nabe-verify na kahilingan ng consumer, ibubunyag namin sa iyo ang:

 • Ang mga kategorya ng personal na impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo.
 • Ang mga kategorya ng mga mapagkukunan para sa personal na impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo.
 • Ang aming negosyo o komersyal na layunin para sa pagkolekta o pagbebenta ng personal na impormasyong iyon.
 • Ang mga kategorya ng mga third party kung kanino namin ibinabahagi ang personal na impormasyong iyon.
 • Ang mga partikular na piraso ng personal na impormasyong nakolekta namin tungkol sa iyo (tinatawag ding kahilingan sa pagdadala ng data).
 • Kung isiniwalat namin ang personal na impormasyon para sa layunin ng negosyo, ang layunin ng negosyo kung saan isiniwalat ang personal na impormasyon, at ang mga kategorya ng personal na impormasyon na nakuha ng bawat kategorya ng tatanggap.

Karapatan sa Tamang Impormasyon. May karapatan kang humiling na i-update namin ang Personal na Impormasyon tungkol sa iyo na hindi tama sa aming mga system.

Karapatang Magtanggal. May karapatan kang humiling na tanggalin namin ang anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo na nakolekta namin mula sa iyo at pinanatili, napapailalim sa ilang partikular na mga pagbubukod. Sa sandaling matanggap at makumpirma namin ang iyong nabe-verify na kahilingan ng consumer, tatanggalin namin (at ididirekta sa aming mga service provider na tanggalin) ang personal na impormasyon mula sa aming mga talaan, maliban kung may nalalapat na pagbubukod.

Karapatang Mag-opt out sa pagbabahagi ng Personal na Impormasyon para sa Cross-Contextual Behavioral Advertising. Ang Paradigm ay hindi nagbabahagi ng Personal na Impormasyon para sa cross-contextual behavioral advertising.

Karapatan na Limitahan ang Paggamit ng Sensitibong Personal na Impormasyon. May karapatan kang limitahan ang paggamit ng sensitibong Personal na Impormasyon tungkol sa iyo.

Walang Diskriminasyon. Hindi kami magdidiskrimina laban sa iyo para sa paggamit ng anuman sa iyong mga karapatan.

Paggamit ng Iyong Mga Karapatan

Upang gamitin ang access, data portability at mga karapatan sa pagtanggal na inilarawan sa itaas, mangyaring kumpletuhin at mag-email sa amin ng isang kopya ng Form ng Paghiling ng Consumer na ito sa compliance@paradigmcorp.com.

Ikaw lamang, o isang taong nakarehistro sa Sekretaryo ng Estado ng California na pinahintulutan mong kumilos sa ngalan mo, ang maaaring gumawa ng nabe-verify na kahilingan ng consumer na may kaugnayan sa personal na impormasyon tungkol sa iyo. Maaari ka ring gumawa ng nabe-verify na kahilingan ng consumer sa ngalan ng iyong menor de edad na anak.

Maaari ka lamang gumawa ng ganoong kahilingan para sa pag-access o data portability nang dalawang beses sa loob ng 12 buwang panahon. Ang nabe-verify na kahilingan ng consumer ay dapat magbigay ng sapat na impormasyon na nagbibigay-daan sa aming makatwirang i-verify na ikaw ang taong tungkol sa kung kanino namin kinolekta ang personal na impormasyon o isang awtorisadong kinatawan, at ilarawan ang iyong kahilingan nang may sapat na detalye na nagbibigay-daan sa amin upang maayos na maunawaan, suriin at tumugon dito.

Hindi kami makakasagot sa iyong kahilingan o makakapagbigay sa iyo ng personal na impormasyon kung hindi namin mabe-verify ang iyong pagkakakilanlan o awtoridad na gawin ang kahilingan at kumpirmahin ang personal na impormasyon na nauugnay sa iyo. Ang paggawa ng nabe-verify na kahilingan ng consumer ay hindi nangangailangan sa iyo na gumawa ng account sa amin. Gagamitin lang namin ang personal na impormasyong ibinigay sa isang nabe-verify na kahilingan ng consumer upang i-verify ang pagkakakilanlan o awtoridad ng humihiling na gawin ang kahilingan.

Sinisikap naming tumugon sa isang nabe-verify na kahilingan ng consumer sa loob ng apatnapu't limang (45) araw pagkatapos nitong matanggap. Kung kailangan namin ng mas maraming oras (hanggang 90 araw), ipapaalam namin sa iyo ang dahilan at panahon ng pagpapalawig nang nakasulat. Ihahatid namin ang aming nakasulat na tugon sa elektronikong paraan. Ang anumang pagsisiwalat na ibibigay namin ay sasakupin lamang ang 12 buwang panahon bago ang pagtanggap ng nabe-verify na kahilingan ng consumer. Ang tugon na ibibigay namin ay magpapaliwanag din sa mga dahilan kung bakit hindi kami makakasunod sa isang kahilingan, kung naaangkop. Para sa mga kahilingan sa pagdadala ng data, pipili kami ng isang format upang ibigay ang personal na impormasyon na madaling magamit at dapat magbigay-daan sa iyong ipadala ang impormasyon mula sa isang entity patungo sa isa pang entity nang walang hadlang.

Hindi kami naniningil ng bayad upang maproseso o tumugon sa iyong nabe-verify na kahilingan ng consumer maliban kung ito ay sobra-sobra, paulit-ulit, o halatang walang batayan. Kung matukoy namin na ang kahilingan ay nangangailangan ng bayad, sasabihin namin sa iyo kung bakit namin ginawa ang desisyong iyon at bibigyan ka ng pagtatantya ng gastos bago kumpletuhin ang iyong kahilingan.

11. Makipag-ugnayan sa Amin

Kung nais mong gamitin ang alinman sa iyong mga karapatan, mangyaring magpadala ng email na email sa aming Chief Privacy Officer, Rashmi Nijagal, sa compliance@paradigmcorp.com, o sumulat sa amin sa:

Paradigm
Attn: Legal at Privacy
1277 Treat Blvd., Suite 800
Walnut Creek, CA 94597

Upang higit pang maprotektahan ang iyong privacy maaari kaming humiling ng karagdagang impormasyon bilang tugon sa iyong kahilingan upang ma-verify ang iyong pagkakakilanlan.